Phổ Quang http://www.phoquang.org

Trai Đàn Chẩn Tế San Jose ngày 3 tháng 10 năm 2015
01.10.2015

Thư mời tham dự Trai Đàn Chẩn Tế cầu mưa thuận gió hòa tại San Jose cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng hương tử nạn trong cuộc tìm tự do vào Thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015 tại Grand Century Mall. Xin xem chi tiết trên thư mời:
URL của bản tin này::http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2672

© Phổ Quang contact: admin@phoquang.org