Phổ Quang http://www.phoquang.org

BCHCĐVN/UT tổ chức Lễ 30 Tháng Tư Đen vào ngày 25.04.2009
21.04.2009

Để Tưởng Niệm ngày 30 THÁNG TƯ ĐEN, BCH CĐVNUT kính mời Quý Đồng Hương đến dự những sinh hoạt sau đây được tổ chức vào THỨ BẢY, 25 THÁNG TƯ, 2009:

 

 

 

Kính mời quý đồng hương đến tham dự.URL của bản tin này::http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1512

© Phổ Quang contact: admin@phoquang.org